วิธีการเลือกดูรายการสินค้าได้จาก 3 วิธี

วิธีที่ 1 หมวดหมู่สินค้าด้านบนวิธีที่ 2 รายการสินค้าแนะนำวิธีที่ 3 ค้นหาสินค้าได้ที่ช่องค้นหา สามารถค้นหาได้ 2 แบบ  1.ค้นหาจากชื่อสินค้า  2. ค้นหาจากชื่อร้านค้า

วิธีการค้นหา ค้นหาจากชื่อสินค้า เลือกคำว่า สินค้า หรือร้านค้าที่ต้องการค้นหาพิมพ์ชื่อสินค้าหรือร้านค้าที่ต้องการค้นหาได้เลย หากต้องการดูทั้งหมด คลิก “ All Search results ”

วิธีการสั่งซื้่อสินค้า  

ขั้นตอนที่ 1 หลังจากเลือกสินค้าได้ตามความต้องการแล้วให้คลิกปุ่ม “เพิ่มในตะกร้า”


-คลิกดูวิธีการดูรายละเอียดสินค้า

เมื่อกดเพิ่มสินค้าในตะกร้าแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าจะ เลือกสินค้าต่อ หรือ ดูสินค้าในตะกร้า- หากกดเลือก “เลือกสินค้าต่อ” หน้าจอจะกลับไปยังหน้ารายการสินค้า
- หากกดเลือก “ดูสินค้าในตะกร้า” หน้าจอจะพาไปยังตะกร้าสินค้า 

หลังจากมาที่หน้าตะกร้าสินค้ารอการชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายการสินค้าเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม “ชำระเงิน”ขั้นตอนที่ 2 หน้าจอจะแสดงหน้า “ขั้นตอนจบการสั่งซื้อ” ให้ทำการเลือกข้อมูลให้ครบถ้วน 1. เลือกการจัดส่ง 
- คลิกดูวิธีการเลือกการจัดส่ง

2. รายการสินค้าที่สั่งซื้อ ทำการตรวจสอบรายการสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

3. เลือกวิธีการชำระเงิน 
-คลิกดูวิธีการชำระเงิน 

4. รอดยวมจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระ ทำการตรวจสอบจำนวนเงินว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนทำการชำระเงิน

5. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องแล้ว คลิก "จบการสั่งซื้อ"


วิธีการต่อราคาสินค้า


ก่อนการเพิ่มสินค้าลงตะกร้าหากยังไม่พึงพอใจกับราคาสินค้าสามารถทำการต่อราคาได้

ขั้นตอนที่ 1 คลิกปุ่ม “ต่อราคา”ระบบจะแสดงหน้าต่างการต่อราคาเมื่อทำรายการสำเร็จให้คลิกที่ “ยืนยัน” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอต่อราคาขั้นตอนที่ 2  ทำการต่อราคากรอบที่ 1 เสนอซื้อ แสดงข้อมูลราคาที่ผู้ใช้งานได้ทำการเสนอต่อรองกับร้านค้า 
สามารถแก้ไขการต่อราคาได้ถ้าหากยังไม่ได้ราคา ที่พอใจโดยคลิกปุ่ม “แก้ไขการต่อราคา”

กรอบที่ 2เสนอขายล่าสุด แสดงข้อมูลราคาที่ร้านค้าทำการต่อรองกลับ จะแสดงสถานะ 4 แบบได้แก่
             1 เมื่อได้ทำการเสนอราคาไปแล้วจะต้องรอทางร้านค้าเสนอราคากลับ จะขึ้นสถานะ “รอร้านค้าตอบกลับ”
             2 เมื่อร้านค้าได้ทำการเสนอราคากลับมาแล้ว ด้านบนจะแสดงราคาที่ราร้านได้เสนอกลับมา จะขึ้นสถานะ “ร้านค้าเสนอราคา”
             3 หากร้านค้ายอมรับราคาที่เราเสนอไปจะขึ้นสถานะ “ร้านค้ายอมรับราคา” 
             4 หากร้านค้าทำการปฏิเสธราคาที่เสนอไปจะขึ้นสถานะ “ร้านค้าปฏิเสธ” 


กรอบที่ 3 ราคาขายล่าสุด แสดงราคาขายล่าสุด หากผู้ใช้งานพอใจราคานี้แล้ว สามารถกด “เพิ่มในตะกร้า” ได้เลย    


**** เมื่อเพิ่มสินค้าจากหน้าต่อราคาจะไม่สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าได้****     


วิธีการเข้าหน้าต่อราคาคลิก "เมนูผู้ซื้อ" แล้วเลือก "สินค้ากำลังต่อราคา"