วิธีการชำระเงิน

หลังจากที่เลือกวิธีการรับสินค้าเรียบร้อยแล้วสามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าสะดวก โดยมีให้เลือก 3 วิธีวิธีที่ 1 ชำระผ่านการสแกน OQ Code
วิธีที่ 2 ชำระเงินผ่าน KBank / Payplus
วิธีที่ 3 ชำระเงินผ่าน Online Direct Debit (Odd) (เตรียมพบกันการชำระเงินแบบ ODD เร็วๆนี้)


วิธีที่ 1 ชำระผ่านการสแกน QR Code

ขั้นตอนที่ 1 เลือกวิธีการชำระเงิน เป็น QR Code แล้วคลิก จบการสั่งซื้อ คลิก Pay Nowหน้าจอจะแสดง QR Code ขึ้นมาขั้นตอนที่ 2 สแกน QR Code หากทำการสั่งซื้อผ่านคอมพิวเตอร์สามารถใช้แสกนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลย 

เปิดแอพพลิเคชั่นธนาคาร เลือก สแกน ทำการสแกน QR Codeได้เลย
 
กรณีที่ทำการสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว 
ให้ทำการแคปภาพหน้าจอที่มี QR Code เอาไว้ แล้วเลือกไปที่ ไปคอนรูปภาพทำการอัปโหลดรูปภาพ QR Code ระบบจะนำไปยังหน้าจอการจ่ายเงิน
วิธีที่ 2 ชำระเงินผ่าน KBank / Payplus


ขั้นตอนที่ 1 เลือกวิธีการชำระเงิน เป็น KBank / Payplus แล้วคลิก จบการสั่งซื้อ 
ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ทำการผูกไว้กับแอพพลิเคชั่น KBank แล้วคลิก ยืนยัน ขั้นตอนที่ 2 จะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาในแอพพลิเคชั่น KBank ให้คลิกที่ข้อความระบบจะพามายังหน้าการจ่ายเงิน สามารถกดชำระเงินได้เลย 


วิธีที่ 3 ชำระเงินผ่าน Online Direct Debit (Odd) (เตรียมพบกันการชำระเงินแบบ ODD เร็วๆนี้)